Lakisääteinen eläketurva

Telian Eläkesäätiö vakuuttaa osakkaiden työsuhteessa olevat työntekijät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. TyEL:n mukaisia lakisääteisiä eläke-etuuksia ovat vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke, perhe-eläke sekä ammatillinen kuntoutus. Lisätietoa eläke-etuuksista sekä niiden saantiedellytyksistä löydät tyoelake.fi -sivustolta (linkki aukeaa uuteen välilehteen):

Lisäeläketurva

Telian Eläkesäätiön lisäeläketurvaa hoitava A-osasto on ollut suljettu 1.1.1994 alkaen. Eläkesäätiön sääntöjen mukaan lisäeläkettä sai henkilö, joka täytti seuraavat ehdot:

  • Henkilö on ollut Posti-Telen palveluksessa yhtäjaksoisesti 31.12.1992 alkaen ja siirtynyt Suomen PT -konsernin palvelukseen ja sieltä Suomen PT -konsernin jakautumisen yhteydessä Sonera-konserniin tai Suomen Posti-konserniin, josta hän on siirtynyt Sonera-konsernin palvelukseen ennen vuotta 2002.

  • Henkilö on syntynyt ennen 1.1.1951.

  • Henkilö on Sonera-konsernin palveluksessa pääsääntöisesti eläkkeelle lähtöönsä saakka.