Vuosikirjeen aikataulu

Eläkkeensaajien vuosikirje toimitetaan tammikuun 2023 puolen välin aikoihin. Vuosikirjeellä näkyy vuonna 2022 maksetut eläkkeet ja siitä toimitettu ennakonpidätys. Vuosikirjeellä näkyy myös tammikuussa 2023 maksettavan eläkkeen määrä. Maksussa olevat työeläkkeet nousevat vuoden vaihteessa 6,8 %.