Telian Eläkesäätiö huolehtii eläketurvasta

Telian Eläkesäätiö

Telian Eläkesäätiö on aloittanut toimintansa 1.1.2002, kun silloisen PT:n Eläkesäätiön jakautuessa sen eläkevakuutustoiminta siirrettiin Soneran Eläkesäätiöön ja Suomen Postin Eläkesäätiöön. Telian Eläkesäätiössä on A- ja B-osastot. Eläkesäätiön B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta ja vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt. Eläkesäätiön A-osasto on ollut suljettu 1.1.1994 alkaen.

Telian Eläkesäätiön B-osaston osakkaat

Telia Finland Oyj
Telia Finance Finland
Telia Towers Finland Oy
Telia Cygate Oy
Assembly Organizing Oy
Telia Rooftop Oy
Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja
Telian Eläkesäätiö.