Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2024. Elinaikakerroin on 0,94692. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1962 syntyneiden vuonna 2024 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä 5,308 prosenttia. Vaikutus on pienempi kuin vuonna 1961 syntyneille vahvistetun kertoimen vaikutus viime vuonna. Vuonna 1962 syntyneiden tavoite-eläkeikä on 66 vuotta 3 kuukautta. Lue lisää ETK:n tiedotteesta

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024

STM on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 3037. Työeläkeindeksi nousee noin 5,7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Lue lisää STM:n tiedotteesta